Ewangelia Jana- Jezus i Samarytanka II (J 4, 30-42)

Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: «Rabbi, jedz!» On im rzekł: «Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie». Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: «Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?» Powiedział im Jezus: «Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. 

Szlakiem średniowiecznych skarbów Dolnego Śląska (18.11.2023)

Za nami trzeci już wspólnotowy wyjazd Inicjatywy biblijnej „Lumen vitae”. Tym razem w poszukiwaniu skarbów śląskiej średniowiecznej sztuki sakralnej wyruszyliśmy do Małujowic, niewielkiej miejscowości w powiecie brzeskim. Naszym celem był pochodzący z XIII w. gotycki kościół p.w. św. Jakuba., niewielka świątynia, która od zewnątrz niczym nie różni się od innych budowli sakralnych regionu. Za to […]

Pielgrzymka śladami św. Pawła do Turcji (23-30.09.2023)

W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł. Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na […]