Świadectwo Marii

Chciałam dać świadectwo mojej drogi i podzielić je na trzy etapy. Pierwsza część dotyczy moich korzeni. W drugiej części opowiem o dosyć ważnych drogowskazach, które pojawiły się u progu dojrzałości. Potem, w trzeciej części, jak doszło do tego, że znalazłam się w kręgu biblijnym, jak się w nim odnajduję i co on mi daje.