Pielgrzymka do Barda Śląskiego

Maleńkie, spowite aurą tajemniczości i mistycyzmu Bardo, to jedna z najpiękniejszych miejscowości na Dolnym Śląsku. O jego wyjątkowości decyduje nie tylko malownicza lokalizacja w przełomie Nysy Kłodzkiej, ale przede wszystkim trwający od średniowiecza kult maryjny.


W pierwszą sobotę listopada i my dołączyliśmy do rzeszy pielgrzymów przybywających do Barda, by u stóp Madonny – Strażniczki Wiary Świętej – prosić o błogosławieństwo i prowadzenie w ewangelizacyjnym dziele, jakim jest Inicjatywa biblijna Lumen Vitae.


Rozpoczęliśmy od udziału w Mszy św. w bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, której przewodniczył ojciec Sylwester Cabała CSsR, przełożony klasztoru. Dzięki życzliwości sprawujących pieczę na bazyliką ojców redemptorystów mieliśmy możliwość, by po Eucharystii z bliska pokłonić się Matce Bożej i wysłuchać fascynującej opowieści pana Mateusza Czajki o historii miasteczka, dziejach i pochodzeniu cudownej figurki „Uśmiechniętej Madonny” oraz by przyjrzeć się artystycznym skarbom bazyliki.


Po wizycie w klasztorze i przepysznym obiedzie wyruszyliśmy na szlak wiodący ku wierzchołkowi wznoszącej się nad miastem Góry Kalwarii. Zatrzymując się w zadumie przy poszczególnych stacjach Drogi Krzyżowej, rozważaliśmy tajemnicę ziemskiej wędrówki Naszego Pana i Jego Matki, Jego mękę i śmierć oraz znaczenie tych zbawczych wydarzeń dla naszego życia. Jesienna aura, ślizgające się po kolorowych wierzchołkach drzew promienie słońca, dotykające najgłębszych tajemnic życia i śmierci rozważania arcybiskupa Fultona J. Sheena, które prowadziły nas na Górę Kalwarię, złożyły się na poruszające duchowe doświadczenie. Przy czternastej stacji słońce rozbłysło na niebie pełnym blaskiem.


Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, których zaangażowanie i życzliwość uczyniły z pielgrzymki naszej wspólnoty do Barda tak piękne i radosne przeżycie.

Dziękujemy przede wszystkim naszemu duszpasterzowi, księdzu profesorowi Mariuszowi Rosikowi, za jego niegasnący ewangelizacyjny zapał, za uśmiech, cierpliwość, z jaką odpowiada na zadawane mu nieustannie pytania, za wygłoszone w drodze konferencje.

Dziękujemy za serdeczne przyjęcie ojcom redemptorystom: ojcu Sylwesterowi Cabale CSsR i ojcu Mirosławowi Grakowiczowi CSsR, kustoszowi sanktuarium, oraz wszystkim dobrym, nieznanym nam z imienia duszom w klasztorze, które przygotowały nasze posiłki i tak życzliwie nas w Bardzie przyjęły. Dziękujemy Pani Grażynie Cal, która towarzyszyła nam w drodze, racząc nas opowieściami i ciekawostkami z życia miasteczka.

Szczególne i ogromne podziękowania należą się głównemu organizatorowi pielgrzymki – Wiesławowi Wowkowi „Kuzynowi” i jego cudownej żonie Magdalenie za doskonałą organizację i życzliwą, dyskretną dbałość o każdy szczegół i o każdego uczestnika wyprawy.

Dziękujemy na koniec wszystkim pielgrzymom za obecność, za wspólną modlitwę, za uśmiech i serdeczność, za otwartość na nowo poznanych – siostry i braci.

Do Inicjatywy biblijnej „Lumen vitae” przywiodła nas miłość do Chrystusa i do Bożego Słowa – nosimy w sobie pragnienie, by „słowo Pańskie rozszerzało się i rosło” (Dz 12,24) i chcemy budować wspólnotę, która będzie zarażała pragnieniem poznawania Boga w Jego słowie. Dziś prosiliśmy naszego Pana i Jego Matkę o prowadzenie i o błogosławieństwo w podejmowanych dla Bożego Królestwa działaniach. Wierzymy, że jasne promienie słońca, które rozbłysły nad naszymi głowami w chwili zakończenia Drogi Krzyżowej, były Bożym uśmiechem, Jego odpowiedzią na szczerą modlitwę oddanej mu wspólnoty. Oby Boży uśmiech towarzyszył nam w każdym podejmowanym wspólnie działaniu!