Rekolekcje adwentowe w Ząbkowicach Śląskich (9-11.12.2022)

Za nami intensywne trzy dni pełne duchowych i intelektualnych przeżyć: zgodnie z przyjętą formułą, adwentowe rekolekcje Inicjatywy biblijnej „Lumen vitae” połączone zostały ze szkołą biblijną, podczas której zgłębialiśmy tajniki Septuaginty – greckiego przekładu Biblii Hebrajskiej, powstałego w III/II wieku przed Chr. w diasporze żydowskiej w egipskiej Aleksandrii.

Pierwsze w historii naszej wspólnoty rekolekcje adwentowe rozpoczęliśmy Eucharystią, podczas której wybrzmiały słowa przypisanego na ten dzień psalmu responsoryjnego: „Dasz światło życia idącym za Tobą”. Planując rekolekcje nie znaliśmy treści czytań, a przecież „światło życia” to nic innego jak „lumen vitae”. Ten niezwykły „zbieg okoliczności” odczytaliśmy jako przyjazny uśmiech Pana Boga i błogosławieństwo dla naszej nowo powstałej wspólnoty!

Sobota była bardzo naukowa! Podczas czterech rund wykładów, poprowadzonych przez znakomitą znawczynię Septuaginty, Panią Profesor Barbarę Strzałkowską z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie poznaliśmy genezę powstania najsłynniejszego przekładu Biblii Hebrajskiej na język grecki, dylematy językowe, z jakimi zmagali się tłumacze hebrajskiego tekstu oraz różnice pomiędzy kanonem Biblii Hebrajskiej i Biblii greckiej. Zastanawialiśmy się nad znaczeniem, jakie Septuaginta miała dla wspólnoty Kościoła pierwszych wieków. Czy można traktować ją jako tekst natchniony? Nad tym dylematem pracowaliśmy w małych grupach w niedzielne przedpołudnie.

Ale rekolekcje to nie tylko formacja intelektualna, a przede wszystkim czas poświęcony Panu Bogu, czas modlitwy, medytacji i słuchania Bożego Słowa. Homilie głoszone podczas rekolekcyjnych Eucharystii przez naszego duszpasterza, księdza profesora Mariusza Rosika, skoncentrowane były na „słowie”. „Owocem ust nasyci człowiek wnętrze, pożywi się plonami swych warg”, mówi autor Księgi Przysłów (Prz 18, 20). Co to znaczy? W jaki sposób słowa, które wypowiadamy, kształtują nasze życie wewnętrzne? Co możemy zrobić, by pomagały nam one wzrastać duchowo? Jakie pouczenia dają nam w tej kwestii autorzy biblijni?

Za nami trzy dni wypełnione modlitwą, wykładami, inspirującymi dyskusjami… Słowem Bożym sianym bardzo obficie… Potrzeba czasu, by poukładać w głowie wiadomości i w ciszy własnego serca rozeznać, do jakich decyzji i działań zaprasza nas Duch Święty, w jaki sposób możemy odpowiedzieć na usłyszane podczas rekolekcji Słowo. A potem zanieść je „światu”, zaświadczyć o dobru, jakie dzięki Bożemu Słowu dokonuje się w naszym życiu.

Poniżej zamieszczamy nagrania konferencji i kazań z naszych rekolekcji.