Święto Słowa Bożego (21.01.2023)

Kościół bowiem ma za fundament słowo Boże, rodzi się z niego i nim żyje. Lud Boży przez kolejne stulecia swoich dziejów w nim zawsze znajdował swoją siłę, i również dzisiaj wspólnota kościelna wzrasta przez słuchanie, celebrację i studium słowa Bożego.”

Benedykt XVI, Adhortacja „Verbum Domini”

30 września 2019 roku papież Franciszek, na mocy Listu apostolskiego „Aperuit illis”, ustanowił Niedzielę Słowa Bożego, która ma się odbywać co roku w trzecią niedzielę okresu zwykłego. Papież zaplanował, że będzie to dzień poświęcony celebracji, refleksji i rozpowszechnianiu Słowa. Niedziela Słowa Bożego jest środkiem, który ma pomóc ludziom „rozbudzić świadomość wagi Pisma Świętego dla naszego życia jako wierzących, począwszy od jego rezonansu w liturgii, która umożliwia nam żywy i stały dialog z Bogiem” – tak to określono w nocie wydanej przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

 Z tej racji spotkaliśmy się w sobotni wieczór 21 stycznia 2023 roku w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, by modlić się Bożym Słowem i podzielić się świadectwem Jego działania w naszym życiu. Jak powiedział w słowie wstępnym rektor PWT, ks. prof. Sławomir Stasiak, pięknie jest widzieć tyle osób, które nie tylko kochają Pismo Święte, ale chcą wchodzić w głębię Słowa Bożego i pozwolić Mu się prowadzić w codziennym życiu. Ks. prof. Mariusz Rosik opowiedział o misji Inicjatywy biblijnej „Lumen vitae”, stawiającej sobie za cel promocję lektury i interpretacji Pisma Świętego wśród jak najszerszego grona odbiorców.

 Podczas spotkania wysłuchaliśmy poruszającego świadectwa osób, które doświadczyły diametralnej przemiany życia między innymi dzięki lekturze Biblii. Niezwykłe świadectwo Moniki, wychowanej poza Kościołem Katolickim, pokazuje w jak nieoczekiwany sposób Pan Bóg daje się odnaleźć tym, którzy szczerze Go szukają.

 

 

Magda Ludwina opowiedziała o trwającym od ponad trzech lat projekcie „Słowo Blisko Ciebie”, który zachęcił wielotysięczną rzeszę ludzi do codziennej lektury Biblii, a Ania i Jarek podzielili się z nami zaskakującymi, radosnymi owocami tego projektu.

 

Jednym z celów, jakie stawia przed sobą Inicjatywa biblijna „Lumen vitae” jest integracja osób i grup, które gromadzą się w parafiach na lekturze Pisma Świętego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kilku kręgów biblijnych naszej archidiecezji, a trzy spośród działających w parafialnych kręgach biblijnych osób opowiedziały o funkcjonowaniu swoich grup i o przyjętych przez nich metodach lektury Biblii. Jest naszym gorącym życzeniem, aby ich świadectwo stało się zaczynem, ziarnem, które zaowocuje powstawaniem kolejnych parafialnych grup proponujących regularną lekturę Pisma Świętego we wspólnocie.

 

Spotkanie wokół Biblii to nie tylko świadectwa, ale również modlitwa słowem Bożym, przepięknie poprowadzona przez diakonię muzyczną wspólnoty Hallelu Jah. Bo głową, sercem i centrum wszystkich naszych działań i wysiłków jest Jezus, Ten który sam jest Słowem. Chcemy być Jego świadkami, stawać się żyzną ziemią, tymi, „którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość.” (Łk 8,15)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność, za możliwość wspólnego świętowania, za wspólną modlitwę, za otwartą i serdeczną atmosferę spotkania, i za Boży zapał, którym dzielą się z innymi. Do zobaczenia 22 kwietnia!!!