Świadectwo Jacka

Jacek dzieli się nami świadectwem osobistego doświadczenia wspólnoty w swoim życiu. Mówi też o tym, na czym jego zdaniem powinna opierać się wspólnota, by być miejscem duchowego wzrostu dla tych, którzy do niej przyjdą.