Świadectwo Agnieszki

„Pan, gdy się w sercu przyjmie, jest jak kwiat…” pisze w wierszu Misterium meum mihi Karol Wojtyła. Doświadczyła tego Agnieszka, która w swoim świadectwie opowiada o tym, jak Bóg przemienił całe jej życie, nadając mu zupełnie nową jakość.