Świadectwo Anastazji

Bóg jest miłością i nie chce naszego cierpienia. Jednak trud, ból, cierpienie fizyczne czy duchowe jest wpisane w nasze życie. I czasem dzieje się tak, że te najtrudniejsze doświadczenia stają się przestrzenią działania łaski Bożej, która ma moc ocalać i przemieniać nasze życie. Posłuchaj świadectwa Anastazji.