Pielgrzymka śladami św. Pawła do Turcji (23-30.09.2023)

W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł. Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na […]

Pielgrzymka śladami św. Pawła do Grecji (28.06.-06.07.2023)

W dniach od 28 czerwca do 6 lipca 2023 r. niektórzy z nas mieli okazję pielgrzymować z ks. Prof. Mariuszem Rosikiem do Grecji śladami świętego Pawła, Apostoła Narodów. Pielgrzymkę zaplanował i zorganizował krąg Domowego Kościoła (rodzinna gałąź ruchu Światło-Życie) z parafii Chrystusa Króla we Wrocławiu. W naszej podróży, oprócz ks. Mariusza Rosika, wzięło udział jeszcze […]

Wyjazd wspólnotowy – Saksońska Via Sacra (13.05.2023)

Na pograniczu polsko-czesko-niemieckim, w krainie geograficznej znanej jako Górne Łużyce, znajduje się liczący 550 km szlak zabytków sakralnych nazywany Via Sacra („Święta droga”). Biegnie on częściowo wzdłuż Żytawskiej Drogi Św. Jakuba – dawnego traktu handlowo-pielgrzymkowego, prowadzącego ze Zgorzelca i Görlitz przez Żytawę (Zittau) do Pragi. Via Sacra skupia szesnaście kościołów, klasztorów i bazylik. To prawdziwe […]

30-lecie święceń kapłańskich księdza Mariusza Rosika

“Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. W Jego imieniu odnawiają oni Ofiarę, przez którą odkupił ludzi, i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. Otaczają oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami. […]

Szkoła Biblijna Lumen Vitae – Pielgrzymka Do Ziemi Świętej (11-19.04.2023)

W pierwszy wtorek po Wielkanocy rozpoczynamy długo oczekiwaną pielgrzymkę do Ziemi Świętej połączoną ze szkołą biblijną prowadzoną przez księdza prof. Mariusza Rosika. Jest to podróż z Biblią – w czasie i przestrzeni. Odwiedzane miejsca stanowią tło dla żywego Słowa Bożego, codziennych wykładów i nauk. Cofamy się w przeszłość: chodzimy przy boku Jezusa śladami bohaterów biblijnych, […]

Niedziela Biblijna (22.04.2023)

Trzecia niedziela wielkanocna przeżywana jest w polskim Kościele od 2009 roku jako Niedziela Biblijna – rozpoczyna ona jednocześnie Tydzień Biblijny. Celem tego wyjątkowego święta Biblii jest zwrócenie uwagi wiernych na moc Słowa Bożego, które może i powinno stać się drogowskazem na drodze chrześcijańskiego życia. Z tej racji spotkaliśmy się 22 kwietnia 2023 roku w auli […]

Rekolekcje adwentowe w Ząbkowicach Śląskich (9-11.12.2022)

Za nami intensywne trzy dni pełne duchowych i intelektualnych przeżyć: zgodnie z przyjętą formułą, adwentowe rekolekcje Inicjatywy biblijnej „Lumen vitae” połączone zostały ze szkołą biblijną, podczas której zgłębialiśmy tajniki Septuaginty – greckiego przekładu Biblii Hebrajskiej, powstałego w III/II wieku przed Chr. w diasporze żydowskiej w egipskiej Aleksandrii. Pierwsze w historii naszej wspólnoty rekolekcje adwentowe rozpoczęliśmy […]