Harmonogram

„Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce.” – Ps 119,105

Spotykamy się we Wrocławiu trzy razy w miesiącu, zawsze w czwartek.

Na Eucharystię zapraszamy do kaplicy Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Nazaretanek, ul. św. Marcina 10 (Wrocław), o godz. 1830.

Na Wieczory z Biblią zapraszamy do auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pl. Katedralny 1 a (stojąc twarzą do głównych drzwi katedry, kieruj się na prawo), również o godz. 18.30.

Krąg Biblijny spotyka się w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Katedralna 4 (Wrocław), o godz. 1830.

DataWydarzenie
23-30.09.2023Szkoła Biblijna w Turcji [lista zamknięta]
05.10.2023Eucharystia
19.10.2023Czwartkowy Wieczór z Biblią
09.11.2023Eucharystia
18.11.2023Wyjazdowy Dzień Skupienia
23.11.2023Czwartkowy Wieczór z Biblią
30.11.2023Krąg Biblijny
08-10.12.2023Rekolekcje i Szkoła Biblijna
14.12.2023Czwartkowy Wieczór z Biblią
28.12.2023Krąg Biblijny
04.01.2024Eucharystia
18.01.2024Świętowanie Niedzieli Słowa Bożego
20-27.01.2024Szkoła Biblijna w Ziemi Świętej [lista zamknięta]
25.01.2024Krąg Biblijny
01.02.2024Eucharystia
15.02.2024Czwartkowy Wieczór z Biblią
22.02.2024Krąg Biblijny
07.03.2024Eucharystia
14.03.2024Krąg Biblijny
21.03.2024Czwartkowy Wieczór z Biblią
01-08.04.2024Szkoła Biblijna w Ziemi Świętej [lista zamknięta]
11.04.2024Eucharystia
13.04.2024Świętowanie Niedzieli Biblijnej
18.04.2024Krąg Biblijny
25.04.2024Czwartkowy Wieczór z Biblią
09.05.2024Eucharystia
16.05.2024Krąg Biblijny
23.05.2024Czwartkowy Wieczór z Biblią
25.05.2024Wyjazdowy Dzień Skupienia
06.06.2024Eucharystia
14-16.06.2024Rekolekcje i Szkoła Biblijna
20.06.2024Czwartkowy Wieczór z Biblią
27.06.2024Krąg Biblijny
09.2024Szkoła Biblijna w Armenii [zapisy od stycznia 2024]

Pobierz plakat zapraszający na Eucharystie i udostępnij w mediach społecznościowych

Pobierz plakat zapraszający na wieczory biblijne i udostępnij w mediach społecznościowych