Święto Bożego Słowa (18.01.2024)

„Słowo wprowadzaj w czyn” to hasło rekolekcji wspólnoty Hallelu Jah, które odbywały się we Wrocławiu w dniach od 15 do 18 stycznia 2024 r. Do udziału rekolekcjach zostali zaproszeni również członkowie i sympatycy Inicjatywy biblijnej „Lumen vitae”. Podczas czterech zimowych wieczorów gromadziliśmy się na wspólnej Eucharystii, konferencjach i modlitwie.

Rekolekcje adwentowe i Szkoła Biblijna „Lumen vitae” (8-10.12.2023)

Rekolekcje adwentowe Inicjatywy biblijnej „Lumen vitae” rozpoczęły się w tym roku 8 grudnia, kiedy Kościół celebrował uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapisane na kartach Ewangelii Łukasza słowa Pozdrowienia anielskiego wybrzmiały podczas otwierającej rekolekcje Eucharystii i stały się niejako ich przewodnim motywem.

Rekolekcje adwentowe w Ząbkowicach Śląskich (9-11.12.2022)

Za nami intensywne trzy dni pełne duchowych i intelektualnych przeżyć: zgodnie z przyjętą formułą, adwentowe rekolekcje Inicjatywy biblijnej „Lumen vitae” połączone zostały ze szkołą biblijną, podczas której zgłębialiśmy tajniki Septuaginty – greckiego przekładu Biblii Hebrajskiej, powstałego w III/II wieku przed Chr. w diasporze żydowskiej w egipskiej Aleksandrii. Pierwsze w historii naszej wspólnoty rekolekcje adwentowe rozpoczęliśmy […]