Świadectwo Anastazji

Bóg jest miłością i nie chce naszego cierpienia. Jednak trud, ból, cierpienie fizyczne czy duchowe jest wpisane w nasze życie. I czasem dzieje się tak, że te najtrudniejsze doświadczenia stają się przestrzenią działania łaski Bożej, która ma moc ocalać i przemieniać nasze życie. Posłuchaj świadectwa Anastazji.

Od słuchania Boga do świadectwa

Bóg mówi do człowieka na różne sposoby: przez Pismo Święte, na modlitwie osobistej, przez innych ludzi a czasem w sposób nadprzyrodzony. W dzisiejszym pierwszym czytaniu i psalmie Bóg wzywa nas do tego, by Go słuchać. A co, gdy usłyszymy Jego głos? Wtedy mamy mówić. O czym? O nieskończonej dobroci Boga, o Jego wszechmocy, o miłości do nas, o pięknie życia wiarą, o doświadczeniu wspólnoty… Czyli mamy dawać świadectwo.

Święto Bożego Słowa (18.01.2024)

„Słowo wprowadzaj w czyn” to hasło rekolekcji wspólnoty Hallelu Jah, które odbywały się we Wrocławiu w dniach od 15 do 18 stycznia 2024 r. Do udziału rekolekcjach zostali zaproszeni również członkowie i sympatycy Inicjatywy biblijnej „Lumen vitae”. Podczas czterech zimowych wieczorów gromadziliśmy się na wspólnej Eucharystii, konferencjach i modlitwie.

Świadectwo Agaty

W naszym zaganianym życiu, które pędzi coraz szybciej, niezbędne jest czynić plany, aby nie zagubić się w nadchodzącej przyszłości. Ale dobrą praktyką jest też zatrzymać się, zamknąć oczy na to, co wybrzmiewa teraz, i to co będzie, a popatrzeć na to co było. Dzisiaj w moim świadectwie chciałabym powiedzieć o takich trzech kamieniach, czy kamyczkach, w których wypowiedziane do mnie słowa, właściwie trzy zdania, wpłynęły na to co robię i kim jestem dzisiaj.

Świadectwo Joanny

Jej pierwsze spotkanie z Jezusem żywym i prawdziwym miało miejsce w wieku nastoletnim w Lądku Zdroju i to spotkanie przemieniło jej życie. Potem na Oazie zetknęła się z praktyką codziennej lektury Pisma Świętego. „Biblia nauczyła mnie dziękować w każdym położeniu. Właściwie dziękczynienie przeprowadziło mnie przez wiele trudów, które miałam w życiu”. Posłuchajmy świadectwa Joanny.