Pakiet Nowe Życie. 39 darów, które otrzymasz, kiedy zaufasz Jezusowi

ks. Mariusz Rosik, Pakiet Nowe życie. 39 darów, które otrzymasz, kiedy zaufasz Jezusowi, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2018

„Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20) – oto cel życia chrześcijańskiego, do którego krok po kroku prowadzi nas autor „Pakietu Nowe Życie”.

Punktem wyjścia do rozważań nie jest katecheza czy prawdy wiary, ale miłość Boga do każdego z nas, uświadomienie sobie, że „nie mogę zrobić nic, by Bóg przestał mnie kochać” i że „Chrystus umarł za nas gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. Głoszenie prawdy o uprzedzającej miłości Boga to prawdziwa Dobra Nowina, najważniejsza wiadomość dla współczesnego czytelnika i  lektura, która daje nadzieję.

„Gdy grzeszę” – mówi autor – „a jednak w sercu miłuję Boga, biegnę do Niego, błagając o przebaczenie. Boże miłosierdzie dźwiga mnie, a ja uczę się, w jaki sposób unikać na przyszłość popełnionego zła”. Bo „Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra” (Rz 8,28).

A co dzieje się, gdy oddaję moje życie Jezusowi? Jakie są owoce Jego męki, zmartwychwstania i wniebowstąpienia? Książka daje nam odpowiedzi na te pytania zarówno na poziomie teologicznym, jak i czysto egzystencjalnym. Z jednej strony odkrywamy niezwykłą godność, do jakiej jesteśmy powołani:

„Bóg w swej szaleńczej miłości do człowieka wpadł na najbardziej szalony pomysł w historii wszechświata! Stał się… – nie! – nie aniołem, lecz Człowiekiem! Jako Człowiek umarł, zmartwychwstał i wstąpił na niebiosa, zasiadając po prawicy Ojca ponad aniołami!”  Przyjmując Jezusa jako Pana i Zbawiciela , uczestniczę we władzy Chrystusa i zasiadam „na wyżynach niebieskich”, „ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem” (Ef 1,21)! Jestem większy od aniołów! Co to oznacza w praktyce? Jakie są owoce życia z Chrystusem? Nie muszę bać się mocy ciemności, a Duch Święty napełnia mnie radością, wyrozumiałością, daje rozsądek, umiejętność zachowania proporcji i spojrzenia na siebie z dystansu, obdarza mnie poczuciem wdzięczności. To katalog cech człowieka spełnionego i szczęśliwego”.

„Pakiet Nowe Życie”  to przewodnik życia duchowego na miarę „Naśladowania Chrystusa”, ale dostosowany do wrażliwości współczesnego czytelnika i napisany pięknym, obrazowym, a jednocześnie bardzo przystępnym językiem. Wiedza teologiczna i biblijna spotyka się tu z osobistym doświadczeniem wiary autora, który przekonuje, że Bóg nikogo nie przekreśla, że w życiu duchowym wszystko zależy ode mnie , od mojej osobistej odpowiedzi na zbawczą miłość Boga. To również doskonała lektura dla wszystkich, duchownych i świeckich, którzy chcą być świadkami Chrystusa we współczesnym świecie – opierając się na słowach zaczerpniętych z Listów św.Pawła, apostoła narodów i niestrudzonego ewangelizatora, autor w błyskotliwy sposób podpowiada, jak głosić kerygmat, Dobrą Nowinę, współczesnemu człowiekowi.

Magdalena Konopko