Największe przykazanie

Największe przykazanie to oczywiście przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zatrzymajmy się na chwilę refleksji nad tym, co ono w praktyce oznacza i jak ma wyglądać jego realizacja w naszym życiu. Czytania z dnia Pierwsze 2Tm 2, 8-15 Ewangelia Największe przykazanie1228 Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. […]

Od słuchania Boga do świadectwa

Bóg mówi do człowieka na różne sposoby: przez Pismo Święte, na modlitwie osobistej, przez innych ludzi a czasem w sposób nadprzyrodzony. W dzisiejszym pierwszym czytaniu i psalmie Bóg wzywa nas do tego, by Go słuchać. A co, gdy usłyszymy Jego głos? Wtedy mamy mówić. O czym? O nieskończonej dobroci Boga, o Jego wszechmocy, o miłości do nas, o pięknie życia wiarą, o doświadczeniu wspólnoty… Czyli mamy dawać świadectwo.

Abraham i Jezus

W obu czytaniach z czwartku V tygodnia Wielkiego Postu pojawia się postać Abrahama. W pierwszym słyszymy o przymierzu, jakie zawarł z nim Bóg. W Ewangelii natomiast postać starotestamentalnego patriarchy przywołuje sam Jezus, rozmawiając o nim z Żydami. Dlaczego to właśnie Abraham pojawia się w czytaniach tuż przed Wielkanocą? Jakie przymierza zawierał Bóg z ludźmi na przestrzeni wieków? I co łączy ojca narodu wybranego z Jezusem Chrystusem?