Najwyższy i Wieczny Kapłan

Skąd wzięło się i dlaczego w ogóle zostało ustanowione w Kościele święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana? Dlaczego ofiara Abrahama jest zapowiedzią ofiary Jezusa? Czy wszyscy uczestniczymy w kapłańskim urzędzie Chrystusa, a jeśli tak, to co z tego powinno wynikać?

Czytania z dnia

Pierwsze

Rdz 22, 9-18

Ewangelia

Modlitwa i trwoga konania

2636 Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił». 37 Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. 38 Wtedy rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» 39 I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: «Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty». 40 Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? 41 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe». 42 Powtórnie odszedł i tak się modlił: «Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!»

Mt 26,36-42