Pielgrzymka śladami św. Pawła do Turcji (23-30.09.2023)

W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł. Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: «Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na […]

Pielgrzymka śladami św. Pawła do Grecji (28.06.-06.07.2023)

W dniach od 28 czerwca do 6 lipca 2023 r. niektórzy z nas mieli okazję pielgrzymować z ks. Prof. Mariuszem Rosikiem do Grecji śladami świętego Pawła, Apostoła Narodów. Pielgrzymkę zaplanował i zorganizował krąg Domowego Kościoła (rodzinna gałąź ruchu Światło-Życie) z parafii Chrystusa Króla we Wrocławiu. W naszej podróży, oprócz ks. Mariusza Rosika, wzięło udział jeszcze […]

Ewangelia Jana- Jezus i Samarytanka (J 4, 1-29)

„A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan – chociaż w rzeczywistości sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie – opuścił Judeę i odszedł znów do Galilei. Trzeba Mu było przejść przez Samarię. Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które [niegdyś] dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła [tam] kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody.”

Świadectwo Agaty

W naszym zaganianym życiu, które pędzi coraz szybciej, niezbędne jest czynić plany, aby nie zagubić się w nadchodzącej przyszłości. Ale dobrą praktyką jest też zatrzymać się, zamknąć oczy na to, co wybrzmiewa teraz, i to co będzie, a popatrzeć na to co było. Dzisiaj w moim świadectwie chciałabym powiedzieć o takich trzech kamieniach, czy kamyczkach, w których wypowiedziane do mnie słowa, właściwie trzy zdania, wpłynęły na to co robię i kim jestem dzisiaj.

Najwyższy i Wieczny Kapłan

Skąd wzięło się i dlaczego w ogóle zostało ustanowione w Kościele święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana? Dlaczego ofiara Abrahama jest zapowiedzią ofiary Jezusa? Czy wszyscy uczestniczymy w kapłańskim urzędzie Chrystusa a jeśli tak, to co z tego powinno wynikać?