Arka i Gołębica

ks. Mariusz Rosik, Arka i Gołębica. Nurt charyzmatyczny w Kościele katolickim, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2019

Opisanie rzeczywistości tworzonej przez Tego, którego Biblia opisuje za pomocą nieuchwytnych symboli (woda, ogień, olej, wiatr), grozi śmiercią lub trwałym kalectwem. Wieje przecież, kędy chce.

A jednak gdy bierze się za to ks. prof. Mariusz Rosik, jestem spokojny. Autor patrzy na dynamiczną rzeczywistość wspólnot charyzmatycznych jako znakomity biblista i jako praktyk.

Czytam tę książkę w chwilach wielkiego oczyszczenia Kościoła nad Wisłą. Jak aktualnie, proroczo i uspokajająco brzmią słowa: „Kiedy Noe zaczął budować arkę, nic nie zapowiadało potopu. Nic więc dziwnego, że gdy opowiada się tę historię dzieciom na lekcjach religii, katecheci mówią o drwinach, które wychodziły z ust sąsiadów biblijnego bohatera: »Patrzcie! Noe buduje arkę! Zamierza pływać nią po lesie«. Posłuszny Noe jednak wykonywał dokładnie polecenia Wszechmocnego. I gdy całą zamieszkałą ziemię zalały bezkresne wody potopu, drewniana arka okazała się jedynym miejscem przetrwania! Łatwo wyobrazić sobie ciasnotę panującą na zamkniętym statku, poczuć w nozdrzach nieprzyjemny zaduch i usłyszeć nigdy niecichnące odgłosy zwierzęce! Zapewne niełatwo było tam wytrzymać. A jednak wciąż to było jedyne miejsce ocalenia. Tym właśnie jest Kościół – tłumaczył niegdyś Fulton Sheen, arcybiskup Rochester. Czasami doprawdy trudno znieść zgorszenia i stawić czoła skandalom, ale to i tak jedyne miejsce zbawienia. Taki właśnie Kościół potrzebuje świeżego powiewu Ducha Świętego”.

Przeczytamy tu o tym, czy mamy prawo sądzić, że proroctwo Joela: „W ostatnich dniach wyleję Ducha mego na wszelkie ciało” – spełnia się na naszych oczach; o tym, czym jest chrzest w Duchu i modlitwa o uwolnienie, a także o Tym, który „nie jest Bogiem zamieszania, lecz porządku”. Książka dowodzi, że dary, które dziś stanowią temat internetowych pyskówek i samosądów, są mocno zakorzenione w historii Kościoła.

Marcin Jakimowicz, Gość Niedzielny

O książce „Arka i Gołębica. Nurt charyzmatyczny w Kościele katolickim” z ks. Mariuszem Rosikiem w audycji „Radiowe spotkania z książką” w Radio „Rodzina” rozmawia Adrianna Sierocińska.