30-lecie święceń kapłańskich księdza Mariusza Rosika

“Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem,

lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi,

którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie.

W Jego imieniu odnawiają oni Ofiarę, przez którą odkupił ludzi,

i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną.

Otaczają oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami. Poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci,

starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości.”

(z prefacji Msz św. Krzyżma)

 

Wspólnotowa Eucharystia 4 maja miała wyjątkowo odświętny charakter – dziękowaliśmy tego wieczoru za 30 lat posługi kapłańskiej naszego drogiego duszpasterza, księdza Mariusza Rosika.

W uroczystej Mszy świętej wzięli udział przedstawiciele wielu grup i wspólnot, z którymi ksiądz Mariusz współpracuje, przyjaciele, rodzina i pielgrzymi, z którymi wędruje po biblijnych szlakach…

Ksiądz Jerzy Żytowiecki podkreślił w kazaniu służebny charakter chrześcijańskiego powołania, a w szczególności kapłańskiej posługi, której Jubilat poświęcił życie i którą z niesłabnącym zapałem realizuje, wspierając tych, którzy chcą w życiu i w swojej działalności w Kościele dać się poprowadzić Bożemu Słowu: oprócz działalności naukowej, ksiądz profesor uczestniczy w spotkaniach wielu wspólnot, grup, kręgów biblijnych, umacniając je swoją wiedzą i ucząc właściwej interpretacji Bożego Słowa, głosi wykłady, katechezy i rekolekcje, aktywnie działa w ruchu odnowy charyzmatycznej, jest niestrudzonym przewodnikiem po Ziemi Świętej, wprowadzając kolejnych pielgrzymów w tajniki piątej Ewangelii.

Podziękowania i życzenia w imieniu wspólnoty złożył na ręce księdza Mariusza kolega ze szkolnej ławy, Piotr Czudżak, dziś lider kręgu biblijnego w parafii św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu Leśnicy i nadzwyczajny szafarz Najświętszego Sakramentu. Życzenia były parafrazą Psalmu 23: „Niech Pan będzie twoim pasterzem, niech niczego co nie braknie, niech Pan pozwala ci paść się na zielonych pastwiskach, niech prowadzi cię nad wody, gdzie możesz odpocząć, niech orzeźwia twoją duszę. Niech Pan wiedzie cię po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoje imię. A kiedy będziesz przechodził przez ciemną dolinę, niczego się nie lękaj, bo Pan będzie z tobą, bo poda ci kij i laskę pasterską, niech one ci będą pociechą. Niech Pan zastawia stół dla ciebie przeobficie pomimo przeciwności, niech chroni twoją głowę, niech da ci radość, niech namaszcza ci głowę olejkiem, niech da Ci kielich błogosławieństw pełny po brzegi. Niech dobroć i łaska pójdą w ślad za tobą przez wszystkie dni twego życia. I zamieszkaj w domu Pańskim po najdłuższe czasy.”

W imieniu rodziny przemawiał ksiądz Stanisław Kucharski, emerytowany proboszcz parafii w Jaźwinie w diecezji świdnickiej, a prywatnie wujek naszego Jubilata.

Wzruszającym momentem uroczystości było wypowiedzenie błogosławieństwa nad księdzem Mariuszem przez wiernych zgromadzonych w świątyni: „Niech Pan strzeże twojego wyjścia i przyjścia, niech ci da pokój – szalom” (Ps 21,8 oraz Lb 6,26b)

Oprócz kwiatów, kart z życzeniami i prezentów, otrzymał ksiądz Mariusz dar duchowy – kilkanaście osób, wywodzących się z prowadzonych przez Jubilata wspólnot, zdecydowało się objąć go dożywotnią modlitwą w ramach apostolatu Margaretka.

A po Eucharystii…  poszliśmy na agapę. Znakomite solistki chóru Laudate Dominum zaintonowały „Plurimos Annos”, a uśmiechnięty ksiądz profesor zaserwował gościom niezwykłej urody tort, wykonany na tę okoliczność przez Panią Annę Krawczyszyn-Kotwicę z parafii w podwrocławskim Smolcu. Rozmowom i życzeniom nie było końca…

Było tłumnie, radośnie i bardzo rodzinnie.  Z całego serca dziękujemy za Waszą pełną życzliwości obecność i wspólną modlitwę w intencji dostojnego Jubilata.