Pielgrzymka do Barda Śląskiego

Maleńkie, spowite aurą tajemniczości i mistycyzmu Bardo, to jedna z najpiękniejszych miejscowości na Dolnym Śląsku. O jego wyjątkowości decyduje nie tylko malownicza lokalizacja w przełomie Nysy Kłodzkiej, ale przede wszystkim trwający od średniowiecza kult maryjny. W pierwszą sobotę listopada i my dołączyliśmy do rzeszy pielgrzymów przybywających do Barda, by u stóp Madonny – Strażniczki Wiary […]

Szkoła biblijna Lumen Vitae – pielgrzymka szlakiem siedmiu Kościołów Apokalipsy

„Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei»” (Ap 1,9-11)