Pierwszy dzień skupienia

7 maja 2022 r. w gościnnych progach Domu Notre Dame przy ul. św. Marcina we Wrocławiu odbył się dzień skupienia Inicjatywy biblijnej Lumen Vitae.

Podczas Eucharystii, która była pierwszym punktem programu, dziękowaliśmy Panu Bogu za to dzieło i ludzi, którzy je tworzą oraz zawierzyliśmy Mu nasze spotkanie i działalność tworzącej się wspólnoty. Po Mszy św. zastanawialiśmy się wspólnie nad kierunkiem rozwoju inicjatywy i dzieliliśmy się propozycjami dalszych działań by, cytując św. Łukasza „słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów” (Dz 6,7).

Wszystkie pomysły, które wybrzmiały złożyliśmy przed Panem podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu, by tak rozpocząć rozeznawanie tych, które są zgodne z Bożym zamysłem wobec nas.

Ostatnim punktem naszego spotkania była agapa. Był to czas rozmów, nawiązywania i budowania relacji oraz okazja do dyskusji i refleksji nad rozwojem Lumen Vitae.

Rozstawaliśmy się z poczuciem, że był to pierwszy, ale na pewno nie ostatni dzień skupienia naszej rodzącej się wspólnoty.

Agnieszka Kępowicz