Wiara czy uczynki?

Apostoł Paweł zarzuca mieszkańcom Galacji, że „zacząwszy duchem”, chcą „kończyć ciałem”, czyli że choć przyjęli łaskę Chrystusa przez wiarę, teraz chcą znów polegać na uczynkach Prawa. Rzeczywiście bowiem zbawieni jesteśmy przez wiarę, jednak nie wiarę jako akt (przyjęcie za prawdę tego, co Bóg objawił, a Kościół podaje do wierzenia”). Akt wiary dotyczy także złych duchów, […]

Świadectwo Magdaleny

„Z takim świadomym przebudzeniem w stronę Boga musiałam poczekać do 14 roku życia, kiedy moja ciocia, zakonnica Urszulanka, zabrała mnie na Oazę I stopnia. Tam nastąpiło to odkrycie, że Bóg mówi bezpośrednio do mojego serca. To był taki impuls, który pociągnął mnie i ciągnie do tej pory w stronę Boga.”

Ewangelia Jana – Cud w Kanie Galilejskiej

„Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». (…)” (J 2,1-12)

Ewangelia Jana – Janowy dzień czwarty i siódmy

„Nazajutrz [Jezus] postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną!». Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz!» Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu». (…)” (J 1,43-2,1)

Przyjąć Jezusa jako Zbawiciela

Kluczowym momentem w życiu chrześcijanina jest przyjęcie Jezusa jako Zbawiciela. Głoszony dziś kerygmat chrześcijański opiera się na fakcie Zmartwychwstania i wyprowadzany jest z tekstów Nowego Testamentu. Jednak św. Paweł, głosząc kerygmat w synagodze w Antiochii miał do dyspozycji jedynie Stary Testament. Czy rzeczywiście znajdziemy w nim prawa chrześcijańskiego życia duchowego?

Ewangelia Jana – Janowy dzień trzeci

„Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.” (J 1,39-42)