Wiara czy uczynki?

Apostoł Paweł zarzuca mieszkańcom Galacji, że „zacząwszy duchem”, chcą „kończyć ciałem”, czyli że choć przyjęli łaskę Chrystusa przez wiarę, teraz chcą znów polegać na uczynkach Prawa. Rzeczywiście bowiem zbawieni jesteśmy przez wiarę, jednak nie wiarę jako akt (przyjęcie za prawdę tego, co Bóg objawił, a Kościół podaje do wierzenia”). Akt wiary dotyczy także złych duchów, które „wierzą i drżą”. Zbawienie rodzi się z wiary jako postawy, która oprócz aktu zawiera także posłuszeństwo Bogu, czyli łączy się z pełnieniem dobrych czynów.

Czytania z dnia

Pierwsze

Ga 3,1-5

Ewangelia

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

Łk 11,5-16