Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan

Nathan Eubank, Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan, Katolicki Komentarz Biblijny, tłum. J. Czapczyk, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2022, red. M. Rosik.

Przystępna, praktyczna, rzetelna seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego obejmuje 17 tomów komentarzy do każdego zdania Nowego Testamentu. Jej adresatami są zarówno duszpasterze, jak również osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Słowa. O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uzasadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obficie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej interpretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II.

Oprócz bogactwa merytorycznego poszczególne tomy serii to także przyjazny format, oprawa, skład oraz dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić wybrane elementy dzieła.

Nathan Eubank to doktor filozofii (Duke University, NC, USA), profesor Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Notre Dame (Indiana, USA). Był wykładowcą na Uniwersytecie Oksfordzkim. Nathan Eubank skupia się w swoich badaniach na ewangeliach synoptycznych i tekstach Świętego Pawła, a także na wczesnej recepcji i interpretacji tekstów biblijnych. Jest autorem publikacji oraz książek, m.in. Wages of Cross-Bearing and Debt of Sin: The Economy of Heaven in Matthew’s Gospel (2013).