Na skale

Co trzeba zrobić, żeby wejść do królestwa niebieskiego? Odpowiedzi na to pytanie udziela nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii: trzeba budować na skale. Co budować i czym (a może Kim) owa skała jest? Żeby to zrozumieć musimy się zagłębić w kontekst tego fragmentu i symbolikę skały w Biblii.

Czytania z dnia

Pierwsze

Iz 26, 1-6

Ewangelia

Łudzenie samego siebie

7 21 Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.

Dobra lub zła budowa

24 Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 25 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. 26 Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. 27 Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

Mt 7, 21. 24-27