Pielgrzymka śladami św. Pawła do Grecji (28.06.-06.07.2023)

W dniach od 28 czerwca do 6 lipca 2023 r. niektórzy z nas mieli okazję pielgrzymować z ks. Prof. Mariuszem Rosikiem do Grecji śladami świętego Pawła, Apostoła Narodów. Pielgrzymkę zaplanował i zorganizował krąg Domowego Kościoła (rodzinna gałąź ruchu Światło-Życie) z parafii Chrystusa Króla we Wrocławiu.

W naszej podróży, oprócz ks. Mariusza Rosika, wzięło udział jeszcze dwóch księży: ks. Jacek Olszewski – od wielu lat związany z Domowym Kościołem oraz ksiądz Bogdan Michalski, który wiele lat spędził jako misjonarz na Ukrainie i w Peru.

Jak to w liście do pielgrzymów napisał ks. Mariusz: „Z całą pewnością będzie to czas pięknych odkryć, przeżyć duchowych i przybliżenia się do Boga poprzez Jego słowo!” I tak rzeczywiście było!

Na pielgrzymim szlaku rozważaliśmy ósmy drogowskaz drogi Nowego Człowieka, wyznaczonego przez o. Franciszka Blachnickiego: „ŚWIADECTWO słowa i życia jest nakazem Pana, który chce, aby światłość nasza świeciła przed ludźmi i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego, abyśmy mogli stać się jego świadkami; ufając tej mocy i modląc, się o nią chcę przy każdej okazji wyznawać Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela”.

Podczas pielgrzymki każdego dnia modliliśmy się jutrznią, koronką do Miłosierdzia Bożego, przeżywaliśmy Eucharystię, słuchaliśmy konferencji ks. Mariusza. W autokarze odmawialiśmy codziennie różaniec, podczas którego dzieliliśmy się działaniem Pana Boga w naszym życiu, stosownie do danej tajemnicy. Przewidziany był również czas na praktykę Namiotu Spotkania, podczas której rozważane były fragmenty biblijne przygotowane przez ks. Mariusza, nawiązujące do ósmego drogowskazu, a także do miejsca, gdzie znajdowaliśmy się danego dnia.

W kolejnych dniach rozważaliśmy treści związane ze świadectwem, które jest zadaniem każdego  chrześcijanina:

  1. Nakaz Pana – 1Tm 1, 18-20
  2. Świadectwo słowa – 2Tm 4, 1-5
  3. Świadectwo życia – 2Tm 2, 14-21
  4. W mocy Ducha Świętego – Ef 5, 15-20
  5. Stawać się Jego świadkami – Dz 26, 4-23
  6. Wyznawać Jezusa Chrystusa – Flp 3, 7-11
  7. Wyznawać mojego Pana i Zbawiciela – Rz 10, 8-10

Naszą pielgrzymkę rozpoczęliśmy od Eucharystii, jeszcze przed odlotem – w kaplicy na wrocławskim lotnisku. Jako, że zrządzeniem Bożym było to w wigilię uroczystości świętych Piotra i Pawła (wcześniej planowany był inny termin wylotu), już wówczas rozważaliśmy role świętych Piotra i Pawła w głoszeniu Ewangelii i rozwoju Kościoła. Po Mszy świętej odprawiliśmy się i polecieliśmy do Aten.

Msza św. w kaplicy na wrocławskim lotnisku

Kolejny dzień poświęciliśmy na zwiedzanie Aten – tych współczesnych i tych starożytnych. Odwiedziliśmy m.in. Akropol, a zaraz obok mogliśmy przeżyć chwilę modlitwy i Namiotu Spotkania na skale Areopagu, gdzie św. Paweł głosił niegdyś Ateńczykom „nieznanego Boga”.

Grupa na Akropolu

Areopag (z lewej), na drugim planie (po prawej) Akropol

Przed wzgórzem Areopagu

Następnego dnia odwiedziliśmy starożytny Korynt, gdzie św. Paweł założył wspólnotę chrześcijańską, do której pisał później znane dwa listy do Koryntian. Mieliśmy okazję uczestniczyć w Eucharystii odprawionej na ruinach starożytnego Koryntu, a także dotknąć kamieni i zadumać się w miejscu, gdzie św. Paweł głosił swoje nauki poganom. Dzień uzupełnił rejs po wyjątkowym Kanale Korynckim.

Msza św. na ruinach starożytnego Koryntu

Tu przemawiał do Koryntian św. Paweł

Rejs statkiem po kanale korynckim

Rejs statkiem po kanale korynckim

Czwartego dnia pielgrzymki dotarliśmy do Myken, gdzie mogliśmy obejrzeć ruiny starożytnego miasta, a także grobowce Agamemnona i Klitajmestry. Zwiedzaliśmy również uroczą starówkę Nafplio (pierwszej stolicy nowożytnej Grecji), gdzie w kościele Przemienienia Pańskiego odprawiliśmy Eucharystię. Nota bene, w kościele tym posługuje polski ksiądz, co jest niezwykłą rzadkością w prawosławnej Grecji.

Uliczka na starówce w Nafplio

Kościół Przemienienia Pańskiego w Nafplio

Kolejne dwa dni były bardziej turystyczne – pozwoliły nam na zapoznanie się z techniką pisania ikon (odwiedziliśmy pracownię ikon w Kalambace), zwiedzenie jednego z wiszących klasztorów w Meteorach położonych „między niebem a ziemią”, a także udział w rejsie statkiem wokół półwyspu Atos. Zwiedzaliśmy również starówkę Thessalonik ze słynną białą bramą.

Meteory

Na Meteorach

Ostatnie dwa dni pielgrzymki były znowu bogate w przeżycia związane z miejscami, w których przebywał św. Paweł. Odwiedziliśmy Kawalę (dawne Neapolis), gdzie Apostoł Paweł po raz pierwszy postawił stopę na kontynencie europejskim. Byliśmy także w Filippi, gdzie św. Paweł założył kolejną wspólnotę chrześcijańską, tutaj także ochrzcił pierwszą kobietę w Europie – Lidię. Nawiedziliśmy również Verię (dawniej Berea) oraz miejsce upamiętniające odpłynięcie św. Pawła z Thessalii do Aten.

Przed symbolicznym ołtarzem św. Pawła w Werginie

Msza św. w Filipii (w tym miejscu św. Paweł ochrzcił Lidię)

Msza św. w Werginie

Relacje ze św. Pawłem

Przy kapliczce, która upamiętnia pożegnanie św. Pawła i jego odpłynięcie statkiem do Aten

Odwiedzane miejsca, a przede wszystkim wysłuchane konferencje ks. Mariusza i czytane teksty Pisma Świętego pozwoliły nam na nowo odkryć bogactwo nauki Pawłowej oraz docenić jego wysiłki związane z trudnymi podróżami i wędrówkami po Grecji (bez klimatyzowanych autokarów i innych współczesnych udogodnień).

Msza św. ostatniego dnia przed wylotem do Polski w hotelowym ogrodzie przy plaży

Z Thessalonik wróciliśmy do Polski lotem do Krakowa, a do Wrocławia dostaliśmy się przygotowanym dla nas autobusem. Podczas podróży powrotnej – w ramach „godziny świadectw” – dzieliliśmy się wzajemnie tym, co przeżyliśmy oraz jak Pan Bóg działał w czasie pielgrzymki w naszych sercach. A teraz, w porę i nie w porę, mamy iść w świat i być świadkami naszego Pana tam, gdzie nas posyła.

Bogu niech będą dzięki za ten wyjątkowy czas rekolekcji!

Anna i Waldemar Rebizant

PS 1.

Podczas pielgrzymki mieliśmy też czas na odpoczynek, wspólne tańce i śpiewy podczas pogodnych wieczorów (przy basenie, na plaży, podczas wieczoru greckiego) …

Pogodny wieczór przy basenie

Tańce na plaży

Nasze panie podczas wieczoru greckiego

PS 2.

Ponieważ Pan Bóg ma wspaniałe poczucie humoru, po greckich drogach podróżowaliśmy autobusem z kierowcą o imieniu Apostolis. Z Krakowa zaś wiózł nas do Wrocławia autokarem kierowca o imieniu Paweł. W planach Bożych nigdy nie ma przypadków!

PS 3.

Krótkie świadectwo z pielgrzymki śladami św. Pawła – Waldemar Rebizant

Hasłem naszej pielgrzymki było „Świadectwo słowa i życia jest nakazem Pana”, zaczerpnięte z ósmego drogowskazu Nowego Człowieka w formacji Domowego Kościoła. Podczas pielgrzymki rozważaliśmy teksty z Pisma św. na kolejne dni przygotowane przez ks. Mariusza. Do mnie osobiście najmocniej przemówiły dwa fragmenty z listu do Tymoteusza:

„Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę” (2Tm 4, 1-2) oraz

„To wszystko przypominaj, dając świadectwo w obliczu Boga, byś nie walczył o same słowa, bo to się na nic nie przyda, [wyjdzie tylko] na zgubę słuchaczy. Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy” (2Tm 2, 14-15)

W wielu życiowych sytuacjach miałem wrażenie, że powinienem odezwać się, dać świadectwo, powiedzieć co myślę i bronić wiary. Nie odezwałem się jednak, z obawy, z wygodnictwa, bo to niewłaściwy moment … A jednak – wezwanie „nastawaj w porę, nie w porę” będzie dla mnie jasnym znakiem, że nie powinienem się wahać.

Będę również pamiętał, że świadectwu musi towarzyszyć odpowiednia postawa, która wypowiadane słowa będzie potwierdzać. Trzymanie się prawdy w każdej sytuacji i dobry przykład przemawia często mocniej niż samo słowo.