Święty Paweł. Na rozdrożach Synagogi i Kościoła

ks. Waldemar Chrostowski, Święty Paweł. Na rozdrożach Synagogi i Kościoła, Fronda, Warszawa 2021

Jeszcze tego lata spora grupa członków i sympatyków Inicjatywy biblijnej „Lumen vitae” wyruszy na kolejną wyprawę śladami św. Pawła z Tarsu. We wrześniu 2021 roku odkrywaliśmy biblijne szlaki św. Pawła w kontynentalnej Grecji, przemierzając trasę jego drugiej i trzeciej wyprawy misyjnej od Neapolis w Macedonii po Korynt. We wrześniu 2022 roku odwiedziliśmy doskonale znany Pawłowi Efez i odszukaliśmy siedem Kościołów Apokalipsy. W tym roku zamierzamy przemierzyć trasę pierwszej wyprawy misyjnej Pawła w Turcji i odwiedzić Tars, miejsce narodzin Apostoła Narodów.

Od trzech lat wędrujemy szlakami, którymi wędrował św. Paweł i od trzech lat towarzyszy nam w wędrówce ta sama książka – monumentalna biografia Apostoła Pawła pióra księdza profesora Waldemara Chrostowskiego.

„Ta książka ma długą historię. Jej początki sięgają mojego dzieciństwa w Chrostowie, gdy, mając lat jedenaście, pierwszy raz sięgnąłem po Nowy Testament i zetknąłem się z listami św. Pawła” – rozpoczyna swoją opowieść Autor. Dzieło, jak sam podkreśla, powstawało na przestrzeni wielu lat i jest owocem zarówno długoletniej pracy naukowej i refleksji teologicznej, jak i ogromnej liczby podróży do opisanych w Biblii miejsc. Punktem wyjścia do odtworzenia biografii i nauczania św. Pawła są Dzieje Apostolskie i Pawłowe listy: „Poznając szlaki i przebieg jego wypraw misyjnych przekonałem się, jak niezbędna jest znajomość geografii historycznej. Składają się na nią ustalenia dotyczące związków między geografią i topografią, czyli położeniem i ukształtowaniem kraju, a jego demografią i historią, które w dużym stopniu określają mentalność i zachowania ludności żyjącej na danym terytorium oraz wpływają na bieg wydarzeń” – pisze w przedmowie ks. Chrostowski.

Trzon bardzo spójnej i czytelnej w swej strukturze opowieści stanowi biografia opisująca chronologicznie życie i działalność Apostoła Narodów. W opowieść tę wplecione zostały porywająco piękne i niezwykle precyzyjne opisy miejsc, które Paweł odwiedził podczas swych misyjnych wypraw, co sprawia, że książka jest jednocześnie znakomitym przewodnikiem dla pielgrzymów wędrujących po opisanych w Dziejach Apostolskich szlakach. Trzeci element to szczegółowy komentarz do pism Pawłowych, wyjaśniający okoliczności ich powstania i znaczenie teologiczne. Kanwę opowieści stanowi odtworzone z niezwykłą erudycją tło obyczajowe i historyczne opisywanych wydarzeń, w które Autor wplata trzy wymienione powyżej wątki. Przepiękna polszczyzna, lotność i precyzja myśli, klarowna struktura opowieści, fascynujący, pełen pasji i oddania misyjnemu posłannictwu bohater składają się na niezwykle barwną i porywającą opowieść o „Bożym szaleńcu”, jednej z najważniejszych postaci pierwotnego Kościoła, którego dzieło nie przestaje fascynować kolejnych pokoleń chrześcijan.

Magdalena Konopko