Świadectwo Magdaleny

(…) Czytamy Biblię we wspólnocie i z perspektywy tych ośmiu lat mogę powiedzieć, jak bardzo ta lektura mnie przemienia. (…) Przełomowym momentem był wyjazd do Ziemi Świętej w roku 2013. Wtedy doszliśmy do wniosku, że o Biblii niewiele wiemy, że nie znamy Pisma Świętego. I tak zaczęła się ta przygoda, która trwa do dziś.