Jesteśmy posłani

Jezus wysyła nas na misje. Mamy głosić Ewangelię, przybliżać dzieło Chrystusa i dokonywać cudów w Jego Imię. W jaki sposób to nasze posłanie realizować, by przynosiło jak najlepsze owoce?

Czytania z dnia

Pierwsze

1 Krl 2,1-4.10-12

Ewangelia

Rozesłanie Dwunastu

6 7 Następnie przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi 8 i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. 9 «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!» 10 I mówił do nich: «Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. 11 Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich!» 12 Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. 13 Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Mk 6,7-13