Cuda dzisiaj. Nadprzyrodzone działanie Boga we współczesnym świecie

Craig Keener, Cuda dzisiaj. Nadprzyrodzone działanie Boga we współczesnym świecie, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2022

Czy cuda podobne do tych, o których czytamy na kartach Ewangelii, zdarzają się także dziś?

Ta książka dowodzi, że nadprzyrodzone działanie Boga, które od samego początku chrześcijaństwa było doświadczeniem wyznawców Jezusa wszystkich wieków, trwa po dziś dzień. Profesor Craig Keener opisuje niemal trzysta uzdrowień, które miały miejsce w XX i XXI wieku i które – choć pozostają niewytłumaczalne z punktu widzenia medycyny – zostały starannie udokumentowane i potwierdzone przez lekarzy. Zgromadzone w tej książce historie, świadectwa i wypowiedzi medyków stały się okazją do postawienia pytań, na które autor konsekwentnie i odważnie szuka odpowiedzi:

  • dlaczego współczesny człowiek raczej niechętnie wierzy w cuda?;
  • dlaczego Bóg czasami wysłuchuje modlitwy wstawienniczej, a innym razem modlitwy o uzdrowienie pozostają bez odpowiedzi?;
  • jakie są obiektywne kryteria weryfikacji, dzięki którym wiadomo, czy dane wydarzenie rzeczywiście jest cudem?;
  • dlaczego sceptycyzm i skrajny racjonalizm ludzi z góry odrzucających jakiekolwiek nadprzyrodzone działanie Boga mają słabe podstawy argumentacyjne?;
  • dlaczego we wspólnotach chrześcijańskich w Afryce i Azji uzdrowienia zdarzają się znacznie częściej niż w Europie?

Nie ma wątpliwości co do tego, że prof. Craig Keener to jeden z najważniejszych we współczesnej biblistyce uczonych. Wszystkie jego komentarze do Nowego Testamentu to publikacje naukowe na najwyższym poziomie, a książki analizujące cuda to prace przełomowe. Dzięki badaniom Keenera dziś nie da się już utrzymać modnej kiedyś w niektórych nurtach biblistyki tezy, że cuda Jezusa mogą być jedynie piękną konwencją literacką. Dzięki tej publikacji także polski czytelnik może poznać przekonujące racje przemawiające za historycznością cudów – i tych biblijnych, i współczesnych.

ks. prof. Mariusz Rosik