Eucharystia w tradycji biblijnej. Zapowiedzi – ustanowienie – ku teologii

Mariusz Rosik, Eucharystia w tradycji biblijnej. Zapowiedzi – ustanowienie – ku teologii, Wydawnictwo „Chronicon”, Wrocław 2022

Monografia jest monumentalna i to nie tylko z powodu swej objętości. Budzi ona w czytelniku respekt, który trzeba pokonać, by odkryć bogactwo, różnorodność i głębię zawartych w niej treści. Lekkość narracji, literacki język, liczne dygresje poszerzające horyzont myślenia sprawiają, że dyskurs naukowy jest podporządkowany wprowadzeniu czytelnika w osobiste doświadczenie Eucharystii.

Ks. prof. Wojciech Pikor

Dzieło księdza profesora Mariusza Rosika to kompendium wiedzy o Eucharystii, książka absolutnie wyjątkowa, ukazująca w jak konsekwentny sposób Pan Bóg prowadzi swój lud, składając obietnicę daru Eucharystii w Starym Przymierzu i realizując swe zapowiedzi w osobie Jezusa Chrystusa i ogłoszonym przez Niego Nowym Przymierzu.

W części zatytułowanej „Zapowiedzi”, autor przywołuje dobrze znane opowieści i postaci Starego Testamentu: historie ofiary Abla, Melchizedeka, Abrahama czy postać Mojżesza, analizuje opowieści o wyjściu Izraelitów z Egiptu i o mannie na pustyni, opisuje zapowiedzi mesjańskie w księgach prorockich, jednocześnie ukazując, jak owe postaci i wydarzenia były odczytywane i rozumiane przez autorów ksiąg Nowego Testamentu i w jaki sposób zapowiedzi ofiary doskonałej zostały zrealizowane w osobie Jezusa Chrystusa.

Opisując ustanowienie Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy, autor podkreśla jej ofiarniczy charakter i jednocześnie ukazuje ją jako ucztę, będącą przedsmakiem eschatologicznej uczty mesjańskiej, na którą wszyscy jesteśmy zaproszeni, a której przebłyski widzimy w ostatniej księdze Biblii, w Janowym Objawieniu – w Apokalipsie. Przesłanie książki to prawdziwa Dobra Nowina dla wszystkich wyznawców Chrystusa: Bóg, Alfa i Omega, Początek i Koniec, trzyma świat w swej dłoni i zbawia, włącza w rzeczywistość Boskiej wymiany Miłości każdego, kto da Mu szansę i choć trochę uchyli drzwi swojego serca.

Książka ważna, otwierająca oczy na Bożą rzeczywistość, ucząca patrzeć na historię świata z nieco innej, bardziej Bożej perspektywy.

Magdalena Konopko