Poznaj Go. 77 imion Boga

Michał Nikodem, Poznaj Go. 77 imion Boga, Wydawnictwo „Zacheusz”, Cieszyn 2021

Jak wiele innych wspólnot w czasie pandemii, także wspólnota Chefsiba, której liderem jest Michał Nikodem, autor omawianej publikacji, przeniosła swoje spotkania w przestrzeń internetową. Kiedy podczas jednej z modlitw pojawiła się myśl, by poznawać imiona Boga, które pojawiają się w Biblii i w ten sposób przygotować się na to, co przyniesie przyszłość, uczestnicy spotkań nie przypuszczali, w jak piękną przygodę zaprasza ich Pan. Jednym z owoców tego czasu jest właśnie książka „Poznaj Go. 77 imion Boga”.

Wczytując się w Pismo Święte, łatwo zauważyć, że Bóg na jego kartach przedstawia się wieloma imionami, objawiając nam w ten sposób różne swoje przymioty. Niektóre z nich świetnie znamy: Jestem, który Jestem, Bóg Wszechmogący, Bóg Najwyższy… Okazuje się jednak, że można ich znaleźć o wiele więcej. Dlaczego autor zdecydował się wybrać z nich akurat 77? Bo symbolicznie liczba ta oznacza nieskończenie wiele. Każde z wymienionych w książce Bożych imion kryje w sobie mnóstwo treści i pokazuje nam, jaki Bóg dla nas jest, Kim chce się stawać w naszym życiu, jeśli tylko otworzymy swoje serce na dary, z którymi przychodzi. Bóg chce odsłonić przed nami swoje serce i w ten sposób poprowadzić do głębszej relacji z Nim.

Książkę tę można przeczytać w jedno popołudnie, ale moim zdaniem korzystniejszym dla duchowego wzrostu czytelnika sposobem jej czytania będzie zatrzymanie się na jednym rozdziale każdego dnia. Taka lektura pozwoli przyjrzeć się codzienności i zobaczyć w niej działanie Boga, objawiającego się w tym konkretnym imieniu.

Sam autor we wprowadzeniu zaznacza, że publikacja ta ma prowadzić czytelnika do osobistego doświadczenia wiary i może stać się przyczynkiem naszych modlitewnych rozważań. Każdy rozdział przytacza jedno imię, pojawiające się na kartach Biblii, zawiera krótką refleksję, która jest wynikiem przemyśleń i przemodleń autora i kończy się pytaniem lub pytaniami do naszych dalszych rozmyślań. Pod tekstem jest miejsce na notatki. Publikacja ta pozwala się zatrzymać na chwilę nad przepięknymi przymiotami Boga, zadać pytanie o to, co dla mnie ta konkretna Boża cecha znaczy, co wnosi do mojego życia. Jakiego Boga już udało mi się poznać i doświadczyć, jakie odkrycia wciąż przede mną? Może być dobrym narzędziem, wprowadzającym do codziennego osobistego spotkania ze Stwórcą zwłaszcza w takim czasie, gdy na modlitwie trudno nam znaleźć odpowiednie słowa.

Agnieszka Kępowicz