Świadectwo Anny i Waldemara

Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy jest słowo Chrystusa.

(Rz 10,17)

O swoim doświadczeniu codziennego spotykania się z Bogiem w Biblii, o tym, jak lektura i modlitwa Pismem Świętym przenika, zmienia i kształtuje codzienność, umacnia i pogłębia wiarę oraz buduje i wzmacnia relacje z innymi ludźmi opowiadają Anna i Waldemar.