Wolność jest w Niej. Z Maryją na ścieżkach Biblii i życia

s. Anna Maria Pudełko AP, Maria Miduch, Wolność jest w Niej. Z Maryją na ścieżkach Biblii i życia, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2023

Książka „Wolność jest w Niej. Z Maryją na ścieżkach Biblii i życia” napisana jest w konwencji rozmowy dwóch kobiet o innej, absolutnie wyjątkowej Kobiecie- Maryi. Dialog ten jest głęboko analitycznym spojrzeniem na życie Dziewczyny z Nazaretu przez pryzmat Biblii. Nie jest to teologiczny wywód, choć niewątpliwie dostarcza informacji także z tego zakresu. Treści te jednak są podane w lekkiej i łatwo przyswajalnej formie. Autorki pokazują nam codzienność kobiety czasów biblijnych: matki, żony, siostry, przyjaciółki, która we wszystkim, co czyniła poddana była Bogu… Rozmowa ta jest pełna ciepła, szacunku i miłości. Możemy spojrzeć na Matkę Jezusa w dwóch perspektywach: biblijnej i egzystencjalnej. Niewątpliwie jest to możliwe dzięki profesjom autorek. Siostra Anna Maria Pudełko Jest psychopedagogiem powołania, kierownikiem duchowym i teologiem pastoralnym. Maria Miduch natomiast jest doktorem teologii biblijnej. Już od pierwszych stron jednak możemy się zorientować, że łączy je wielka miłość do Maryi, fascynacja Jej osobą oraz pragnienie naśladowania Jej w codzienności. Tym też dzielą się z czytelnikiem.  Warto czytać tę książkę z Biblią w drugiej dłoni, gdyż poszczególne rozdziały prowadzą nas chronologicznie od Zwiastowania aż do Apokalipsy. Jest to książka napisana z kobiecej perspektywy, ale polecam ją wszystkim, nie tylko paniom, bo pięknie pokazana jest w niej misja i godność kobiety w Bożym zamyśle.

Agnieszka Kępowicz

A co o książce mówią jej autorki?