Złota zasada postępowania

W dzisiejszej perykopie Jezus formułuje tzw. złotą zasadę postępowania, która różni się od tych znanych dotychczas. Zachęca nas też do modlitwy. Św. Jakub w swoim liście pisze „Prosicie a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie.” Jak więc modlić się dobrze? Odpowiedź znajdziemy na kartach Ewangelii.

Czytania z dnia

Pierwsze

Est 4,17k.l-m.r-u

Ewangelia

Wytrwałość w modlitwie

7 7 Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 8 Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 9 Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? 10 Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? 11 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

Złota zasada postępowania

12 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

Mt 7,7-12