Świadectwo Magdaleny

Przyszłam dziś do Was z ogromną radością, by podzielić się moim osobistym doświadczeniem spotkania ze Słowem Bożym. Słowo Boże dla mnie to zawsze Ktoś nie coś. (…) Bóg jest obecny w Swoim Słowie. Tam, gdzie jest Słowo Boże, jest z nami Obecność Boża.