Rekolekcje adwentowe i Szkoła Biblijna „Lumen vitae” (8-10.12.2023)

„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1, 28)

Rekolekcje adwentowe Inicjatywy biblijnej „Lumen vitae” rozpoczęły się w tym roku 8 grudnia, kiedy Kościół celebrował uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapisane na kartach Ewangelii Łukasza słowa Pozdrowienia anielskiego wybrzmiały podczas otwierającej rekolekcje Eucharystii i stały się niejako ich przewodnim motywem. Maryja po raz kolejny czuwała nad naszymi adwentowymi rozważaniami, Jej poświęcone były wszystkie rekolekcyjne kazania, słowo o Niej rozważaliśmy podczas lektury Pisma Świętego w małych grupach.

Nauka Kościoła na temat roli Maryi w historii zbawienia jest przebogata. Podczas rekolekcji  w czerwcu zgłębialiśmy maryjne dogmaty, a tym razem nasz duszpasterz, ksiądz profesor Mariusz Rosik, tłumaczył poszczególne tytuły, które Kościół nadaje Maryi. Dlaczego nazywamy Maryję Arką Nowego Przymierza? Jakie biblijne argumenty przemawiają ze twierdzeniem, że Maryja pozostała dziewicą do końca życia? Co to znaczy, że Maryja jest Theotokos? Jakie biblijne i filozoficzne przesłanki kierowały ojcami soborowymi, którzy w 431 roku w Efezie ogłosili dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi?

Zgodnie z przyjętą formułą, obok formacji duchowej, wspólnotowe rekolekcje oferują również formację biblijną, nieco bardziej „uniwersytecką”. Tym razem tematem przewodnim Szkoły Biblijnej była historia. Podczas trzech godzinnych wykładów Ksiądz Profesor, snując wartką opowieść o biblijnych księgach i opisanych w niej bohaterach, pomógł nam umiejscowić w czasie opisane w Piśmie Świętym wydarzenia, poczynając od wyjścia Abrahama z Ur chaldejskiego, poprzez pobyt Izraelitów w Egipcie, exodus, zdobycie i zasiedlenie Kanaanu, okres monarchii, wygnanie babilońskie, okres perski i helleński, aż po panowanie Rzymian i zburzenie Jerozolimy. Dowiedzieliśmy się, jakie historyczne wydarzenie mogło spowodować „egipskie ciemności”, dlaczego wielu uprowadzonych do Babilonii Żydów nie kwapiło się, by powrócić z niewoli i kto spowodował zamieszki, po których cesarz Neron zdecydował się wyrzucić z Rzymu wszystkich Żydów.

Miłym akcentem pobytu w gościnnym Domu Rekolekcyjnym Księży Pallotynów w Ząbkowicach Śląskich był również sobotni spacer po miasteczku. Przewodnikiem na miejskim szlaku był Piotr Stojanowicz, archeolog, pomysłodawca i realizator wielu prac archeologicznych prowadzonych na terenie Ząbkowic.

Co pozostaje w nas po trzech dniach wypełnionych po brzegi modlitwą, lekturą Bożego Słowa i poznawaniem nauki Kościoła? Rekolekcje to z pewnością dla większości z nas moment zatrzymania w biegu, odnowienia i umocnienia relacji z Bogiem, skierowania wzroku w stronę Tego, który Jest. Formuła rekolekcji oferuje ich uczestnikom również ogromną dawkę wiedzy o Kościele i o jego nauczaniu, tak, byśmy umocnieni w wierze, ale i w wiedzy, byli w stanie podejmować dialog i odpowiadać na pytania wątpiących i poszukujących.

Kolejna taka szansa już w czerwcu. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć więcej i którzy noszą w sobie pragnienie, by pogłębiać we wspólnocie swą znajomość Pisma Świętego i nauczania Kościoła.

Poniżej zamieszczamy nagrania kazań rekolekcyjnych i konferencji.

Maryja – Arka Nowego Przymierza:

Maryja – Dziewica:

Maryja – Matka Boga:

Historia Żydów – starożytność, cz. 1 (ok. 1850 – ok. 1050)

Historia Żydów – starożytność, cz. 2 (ok. 1050 – 333)

Historia Żydów – starożytność, cz. 3 (333 przed Chr. – 135 po Chr.)

One Reply to “Rekolekcje adwentowe i Szkoła Biblijna „Lumen vitae” (8-10.12.2023)”

  1. […] z poprzednich rekolekcji znajdziesz tu: rekolekcje grudzień 2023 rekolekcje czerwiec 2023 rekolekcje grudzień […]

Komentarze są zamknięte.