Święto Bożego Słowa (18.01.2024)

„Słowo wprowadzaj w czyn” to hasło rekolekcji wspólnoty Hallelu Jah, które odbywały się we Wrocławiu w dniach od 15 do 18 stycznia 2024 r. Do udziału rekolekcjach zostali zaproszeni również członkowie i sympatycy Inicjatywy biblijnej „Lumen vitae”. Podczas czterech zimowych wieczorów gromadziliśmy się na wspólnej Eucharystii, konferencjach i modlitwie. Prelegenci, znakomici teologowie a jednocześnie kapłani będący niestrudzonymi świadkami i sługami Bożego Słowa w codzienności, wprowadzali uczestników w tajniki modlitwy Słowem: ks. prof. Mariusz Rosik, o. dr Piotr Kwiatek, ks. dr Piotr Kot.

Od Słowa pisanego do Słowa Wcielonego – ks. Mariusz Rosik

Terapeutyczny wymiar Słowa Bożego – Psalmoterapia – o. Piotr Kwiatek OFMCap

Lectio Divina – Bóg „czyta” serce człowieka – ks. Piotr Kot

Ukoronowaniem rekolekcji było czwartkowe spotkanie przygotowujące do świętowania Niedzieli Słowa Bożego, którą w 2019 roku ustanowił papież Franciszek jako dzień poświęcony celebracji, refleksji i rozpowszechnianiu Bożego Słowa. Hasło tegorocznej edycji zaczerpnięte zostało z Ewangelii według św. Jana i brzmiało: „Trwajcie w moim Słowie” (J 8,31). W otwierającej spotkanie konferencji ks. prof. Mariusz Rosik opowiedział o genezie i sensie tego święta, ale i innych szczególnych dni, które w tym czasie celebrujemy w Kościele, takich jak Dzień Judaizmu czy trwający właśnie Tydzień Ekumeniczny.

Wprowadzenie – ks. Mariusz Rosik

Tak się pięknie złożyło, że w tym samym czasie zakończył się trwający prawie cztery lata projekt wspólnoty „Hallelu Jah” zatytułowany „Słowo Blisko Ciebie”, w ramach którego kilka tysięcy osób z całej Polski czytało codziennie, rozdział po rozdziale, Pismo Święte. Podczas czwartkowego wieczoru licznie zgromadzeni w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego miłośnicy Biblii mieli możliwość posłuchać świadectw osób, które uczestniczyły w projekcie i które zechciały podzielić się swoimi refleksjami. Cztery lata to mnóstwo czasu. Czy codzienna lektura Bożego Słowa może zmienić patrzenie na świat? Czy może to odmienić serce i poprzestawiać priorytety? Gorąco zachęcamy do wysłuchania świadectw pani Katarzyny Peroń, pana Kuby Piechnika, państwa Joanny i Piotra Kwiatkowskich, pana Tomasza Solskiego.

Świadectwo Katarzyny

Świadectwo Kuby

Świadectwo Joanny i Piotra

Świadectwo Tomasza

Lider wspólnoty Hallelu Jah, pan Tomasz Piechnik, podzielił się z uczestnikami swoim doświadczeniem związanym z projektem „Słowo Blisko Ciebie”. Była to również okazja do podziękowania merytorycznemu i duchowemu opiekunowi projektu, ks. prof. Mariuszowi Rosikowi, za jego zaangażowanie w realizację tego niezwykłego ewangelizacyjnego przedsięwzięcia – to ksiądz Mariusz opracował rozłożony na cztery lata plan lektury Pisma Świętego i uzupełnił go o wideokomentarze do każdej kolejnej biblijnej księgi.

Oficjalną część spotkania zakończyła przepiękna wspólna modlitwa uwielbienia, prowadzona przez pana Piotra Chmielowskiego wraz z zespołem oraz przybyłego wprost z Jerozolimy ojca Zacheusza Drążka OFM, który poprowadził zgromadzonych w modlitwie o pokój. Było to kolejne spotkanie wokół Bożego Słowa, przygotowane przez wspólnotę Hallelu Jah wraz z Inicjatywą biblijną „Lumen vitae”. Jak powiedział w słowach podziękowania pan Tomek Piechnik, mamy silne poczucie, że ta współpraca podoba się Panu Bogu i że wielkie rzeczy dzieją się wtedy, gdy wspólnie zajmujemy się Bożymi sprawami.

A po części konferencyjnej, w kuluarach, rozmowom przy kawie i herbacie nie było końca. Taki jest również jeden z głównych celów działania Inicjatywy biblijnej „Lumen vitae” – stwarzać okazję i przestrzeń spotkania dla osób, które w grupach parafialnych, w kręgach biblijnych i wspólnotach całej archidiecezji gromadzą się na lekturze Pisma Świętego. Chcemy gromadzić w jedno tych, którzy podzielają naszą miłość do Bożego Słowa i chcą dać się Mu prowadzić. Kolejne biblijne spotkanie pokazało, że jest nas bardzo wielu.

Więcej informacji na temat spotkania znajdziesz tu:

Świętowanie ze Słowem Bożym

Słowo Boże niesie pomoc i zmienia życie. Świadectwa

Z Biblią w sypialni i podczas małżeńskich nieporozumień