30-lecie święceń kapłańskich księdza Mariusza Rosika

“Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. W Jego imieniu odnawiają oni Ofiarę, przez którą odkupił ludzi, i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. Otaczają oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sakramentami. […]

Szkoła Biblijna Lumen Vitae – Pielgrzymka Do Ziemi Świętej (11-19.04.2023)

W pierwszy wtorek po Wielkanocy rozpoczynamy długo oczekiwaną pielgrzymkę do Ziemi Świętej połączoną ze szkołą biblijną prowadzoną przez księdza prof. Mariusza Rosika. Jest to podróż z Biblią – w czasie i przestrzeni. Odwiedzane miejsca stanowią tło dla żywego Słowa Bożego, codziennych wykładów i nauk. Cofamy się w przeszłość: chodzimy przy boku Jezusa śladami bohaterów biblijnych, […]

Niedziela Biblijna (22.04.2023)

Trzecia niedziela wielkanocna przeżywana jest w polskim Kościele od 2009 roku jako Niedziela Biblijna – rozpoczyna ona jednocześnie Tydzień Biblijny. Celem tego wyjątkowego święta Biblii jest zwrócenie uwagi wiernych na moc Słowa Bożego, które może i powinno stać się drogowskazem na drodze chrześcijańskiego życia. Z tej racji spotkaliśmy się 22 kwietnia 2023 roku w auli […]

Rekolekcje adwentowe w Ząbkowicach Śląskich (9-11.12.2022)

Za nami intensywne trzy dni pełne duchowych i intelektualnych przeżyć: zgodnie z przyjętą formułą, adwentowe rekolekcje Inicjatywy biblijnej „Lumen vitae” połączone zostały ze szkołą biblijną, podczas której zgłębialiśmy tajniki Septuaginty – greckiego przekładu Biblii Hebrajskiej, powstałego w III/II wieku przed Chr. w diasporze żydowskiej w egipskiej Aleksandrii. Pierwsze w historii naszej wspólnoty rekolekcje adwentowe rozpoczęliśmy […]

Pielgrzymka do Barda Śląskiego

Maleńkie, spowite aurą tajemniczości i mistycyzmu Bardo, to jedna z najpiękniejszych miejscowości na Dolnym Śląsku. O jego wyjątkowości decyduje nie tylko malownicza lokalizacja w przełomie Nysy Kłodzkiej, ale przede wszystkim trwający od średniowiecza kult maryjny. W pierwszą sobotę listopada i my dołączyliśmy do rzeszy pielgrzymów przybywających do Barda, by u stóp Madonny – Strażniczki Wiary […]