Rekolekcje adwentowe w Ząbkowicach Śląskich (9-11.12.2022)

Za nami intensywne trzy dni pełne duchowych i intelektualnych przeżyć: zgodnie z przyjętą formułą, adwentowe rekolekcje Inicjatywy biblijnej „Lumen vitae” połączone zostały ze szkołą biblijną, podczas której zgłębialiśmy tajniki Septuaginty – greckiego przekładu Biblii Hebrajskiej, powstałego w III/II wieku przed Chr. w diasporze żydowskiej w egipskiej Aleksandrii. Pierwsze w historii naszej wspólnoty rekolekcje adwentowe rozpoczęliśmy […]

Pielgrzymka do Barda Śląskiego

Maleńkie, spowite aurą tajemniczości i mistycyzmu Bardo, to jedna z najpiękniejszych miejscowości na Dolnym Śląsku. O jego wyjątkowości decyduje nie tylko malownicza lokalizacja w przełomie Nysy Kłodzkiej, ale przede wszystkim trwający od średniowiecza kult maryjny. W pierwszą sobotę listopada i my dołączyliśmy do rzeszy pielgrzymów przybywających do Barda, by u stóp Madonny – Strażniczki Wiary […]

Szkoła biblijna Lumen Vitae – pielgrzymka szlakiem siedmiu Kościołów Apokalipsy

„Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby mówiącej: «Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei»” (Ap 1,9-11)